Cefaks 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak Metil paraben 0,132 mg Propil paraben 0,106 mg içermektedir. Cefaks 500  mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. Deva firması tarafından üretimi yapılmaktadır. Cefaks 500 Mg Eşdeğerleri Aksef