Muscoflex 4mg kapsül içerisinde tiyokolşikosid 4 mg etken maddesi bulunur. Ürünün 20 kapsüllük formu eczanelerde bulunmaktadır. Bilim ilaç firması tarafından üretimi yapılmaktadır. Muscoflex 4 mg Muadili Muscoril Muscal Musfixa Tyoflex Muscomed Adeleks Kenfix Recoside Thiospa Maxthio Odt Muscoflex 4 mg Yan Etkileri Yaygın olarak bilinen yan etkisi diyare ve gastraljidir. Yaygın olmayan seyrek yan etkileri ise kaşıntı, ürtiker,