Eşdeğer İlaç

Doktorun reçete etmiş olduğu ilacı almak için eczaneye gidildiğinde eczacının” elimizde şu anda bu ilaçtan yok, dilerseniz eşdeğer ilacını verebiliriz” şeklinde açıklama yapmasıyla, hastalar endişeye kapılarak doğal olarak  eşdeğer ilaç nedir? sorusunu yöneltirler. Hastaların doktorun reçete etmiş olduğu ilacın eşdeğerini kullanmalarında hiçbir sakınca yoktur. Çünkü eşdeğer ilaçların asıl orijinal ilaçla aynı tedavi edici özelliğe sahip olduğu bilimsel çalışmalarla test edilerek piyasaya sürülmektedir.

Bir ilaç firması herhangi bir hastalık üzerinde tedavi etmek amacıyla üretmiş olduğu ilacın patentini alır. Her şeyde olduğu gibi ilaçlarda da patent süresi vardır. Bu patent süresi dolduktan sonra başka bir firma aynı etken maddeleri içeren ve aynı tedavi özelliğine sahip olan bir ilaç üretmeye ve satmaya hak kazanır. Patent süresi dolan bir ilacın aynı etken maddeler ile aynı özelliklerle üretilmiş olması o ilacı patent süresi dolan ilacın eşdeğeri haline getirir.

Muadil İlaç Ne Demek

Muadil kelime olarak aynı özellikte olan anlamına gelmektedir. Muadil ilaç ise eşdeğer ilaçla aynı anlamı taşımaktadır. Asıl üretici firmanın üretmiş olduğu ilaçla başka bir firmanın üretmiş olduğu muadil ilaç arasında ki tek fark farklı firmaların üretmiş olmasıdır.

Muadil ilacın daha uygun fiyatlara satılıyor olması hastaların kafasında acaba tedavi edici etkisi daha mı  düşük şeklinde endişeler oluşturmaktadır. Oysaki muadil ilaçlar asıl ilaçların üretiminden sonra yapılan yüksek maliyetli laboratuvar çalışmalarını yapmak zorunda olmadıkları için fiyatları daha uygundur.

Eczacının Eş Değer İlaç Verme Hakkı

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı verilen eşdeğer ilaçların hastayı bilgilendirerek eczacının verme hakkı bulunmaktadır. 2013 yılında bir doktor tarafından reçete edilmiş olan ilacın yerine eczacının eşdeğer ilaç vermesi sonucunda doktor tarafından eczacıların eşdeğer ilaç verme haklarının kaldırılması gerektiği konusunda bakanlığa başvuru yapılmıştır.  Sağlık Bakanlığı ilaç ve eczacılık genel müdürlüğü tarafından yapılan bildiri ile eczacıların satış ruhsatı bulunan eşdeğer ilaçları hastalara verme hakkı korunmuştur.

Eş Değer İlaç Uygulaması Kanunu

Asıl ilaçların patent süresinin dolması ile tedavi amaçlı kullanılacak olan eşdeğer ilacın  aynı etken maddeler kullanılarak üretilmiş olması ve asıl ilaçla aynı tedavi edici özelliğinin bulunması, maliyet olarak daha uygun olduğu için ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar düşünülerek eczacıların eşdeğer ilaç verme hakları kanun hükmünde kararname ile yasalara bağlanmıştır.

Patentli bir ilaçla muadili olan ilacın tüm özellikleri aynıdır. Tedavide başarı oranı, olası yan etkiler, kullanması riskli olan kişiler, hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılması ya da kullanılmaması gereken tüm durumlar her ikisinde de aynıdır. Her iki ilacın da prospektüsü incelendiğinde tüm özelliklerinin aynı olduğu görülmektedir. Her şeyi ile aynı olan iki ilaçtan eczacı tarafından muadil olanın hastaya verilmesi durumunda hem hastanın hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Leave a Comment