Aksef 500 Eşdeğerleri, Yan Etkileri ve Fiyatı

Aksef 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. Aksef 500  mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. Nobel firması tarafından üretimi yapılmaktadır.

Aksef 500 mg Eşdeğerleri

Cefaks 500
Cefurol 500
Enfexia 500
İnceptum 500
Powercef 500
Sefaktil 500
Zinnat 500

Aksef 500 Yan Etkileri

Klinikte çoklu doz uygulamaları sırasında insidansı %1 den daha fazla olan yan etkiler: Diyare (%3,7), bulantı/kusma (%3), AST (%2) ve ALT (%1,6) seviyelerinde geçici yükselmeler, eozinofili (%1,1) ve LDH seviyelerinde geçici yükselme (%1).

İnsidansı %1’den az fakat %0,1’den fazla olan yan etkiler

Abdominal ağrı, abdominal kramplar, flatulans, sindirim güçlüğü, başağrısı, vajinit, kaşıntı, disüri, göğüs ağrısı, somnolans, krampları, boyun kaslarında spazm, üretrada kanama ve ağrı, böbrekte ağrı, taşikardi ve Lockjaw tipi reaksiyon

Klinik uygulama sırasında gözlenen yan etkiler

Kan ve lenfatik sistem: Artmış protrombin zamanı.
Genel: Anaflaksi, anjioödem, kaşıntı, serum hastalığına benzer reaksiyonlar, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
Gastrointestinal sistem: Pseudomembranöz kolit.
Hematolojik sistem: Hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni.
Hepatobiliyer sistem ve pankreas: Hepatit, kolestaz, sarılık ile birlikte hepatik yetmezlik.
Nörolojik sistem: Nöbet.
Deri: Erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis.
Sefalosporin sınıfı yan etkiler: Yukarıdaki yan etkilere ilave olarak sefuroksim aksetil ile tedavi edilen kişilerde renal disfonksiyon, toksik nefropati, hepatik kolestaz, aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji, uzamış protrombin zamanı, BUN ve kreatinin konsantrasyonlarında artış, glukozüri ile ilgili testlerde yanlış pozitif sonuçlar, alkalen fosfataz seviyelerinde artış, nötropeni, trombositopeni ve agranülositoz gelişir.

Bir çok sefalosporin özellikle renal yetmezlikli kişilerde dozaj azaltılmadığında nöbetleri tetiklediği bildirilmiştir. İlaç tedavisi ile ilgili bir nöbet gelişirse derhal ilaç kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Aksef 500 mg fiyatı

500 mg 10 tablet : 24.87 TL
500 mg 14 tablet : 25.94 TL
500 mg 20 tablet : 49.28 TL

Leave a Comment