Cefurol 500 mg Eşdeğerleri

Cefurol 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak Mikrokristalin selüloz Tip 101, Kroskarmeloz sodyum, Sodyum Laurilsülfat, Hidrojene Bitkisel Yağ, Kolloidal silikon dioksit, Opadry White 02H28600 (Hidroksipropil metil selüloz 2910, Titanyum dioksit, Propilen glikol,Metil Parahidroksibenzoat, Propil     Parahidroksibenzoat, Sodyum benzoat içermektedir) . Cefurol 500 mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. İbrahim Ethem ilaç firması tarafından üretimi yapılmaktadır.

Cefurol 500 mg muadilleri

Aksef 500
İnceptum 500
Cefaks 500
Powercef 500
Sefaktil 500
Zinnat 500
Enfexia 500

Cefurol 500 mg ne için kullanılır

Cefurol duyarlı   mikroorganizmaların   sebep   olduğu   enfeksiyonların   tedavisinde endikedir. Endikasyonları aşağıdakileri içerir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, otitis media, sinuzit, tonsillit, farenjit gibi.

Alt  solunum  yolu  enfeksiyonları:  Pnomoni,  akut  bronşit  ve  kronik  bronşitin  akut

alevlenmeleri ve pnomoni gibi.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronkül, piyoderma, impetigo gibi.

Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit.

Cefurol 500 mg yan etkileri

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici özelliktedir. Yan etkiler için belirlenen sıklık kategorileri tahminidir, plasebo kontrollü çalışmalarda da olduğu gibi bir çok reaksiyonda insidansı hesaplamak için elverişli veri (örneğin plasebo kontrollü  çalışmalardan  sağlanan  veriler)  bulunmamaktadır.  Ayrıca  sefuroksim  aksetile bağlı yan etkilerin insidansları, endikasyona göre değişebilmektedir.

Enfeksiyon ve Enfestasyonlar

Yaygın: Candida çoğalması

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Yaygın:Eozinofili

Yaygın olmayan:Pozitif Coomb’s testi, trombositopeni, lokopeni

Çok seyrek:Hemolitik anemi

Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranının yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb’s testi (kanın çapraz etkileşmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Aşağıdakiler dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yaygın olmayan:Deri döküntüleri

Seyrek:Ürtiker, kaşıntı

Çok seyrek:İlaç ateşi, serum hastalığı, anafilaksi

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın:Diyare, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

Yaygın olmayan: Kusma

Seyrek:Psödomembranöz kolit

Karaciğer ve safra kesesi bozuklukları

Yaygın: Hepatik enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT) geçici yükselmeler

Çok seyrek:Sarılık (ağırlıklı olarak kolestatik), hepatit

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Çok seyrek: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)

Gebelik ve Emzirme

Gebelik kategorisi: B

Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiç bir teratojenik veya  embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de, bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Hayvanlar  üzerinde  yapılan  çalışmalar  gebelik/embriyonal  /fetal  gelişim/doğum  ya  da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim anne sütü ile de atıldığından emziren annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Cefurol tablet prospektüs

Ürünün prospektüsü için tıklayınız.

Cefurol 500 mg Fiyatı

500 mg 10 tablet : 24.87 TL
500 mg 14 tablet : 25.94 TL
500 mg 20 tablet : 49.35 TL

Leave a Comment