İnceptum 500 mg 10, 20 Tablet Eşdeğerleri, Yan Etkileri ve Fiyatı

İnceptum 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak Mikrokristalin   selüloz,   kroskarmeloz   sodyum,   sodyum   laurilsülfat, hidrojene  bitkisel  yağ,  kolloidal  silikondioksit,  HPMC  5  cP-Methocel  E5-LV,  titanyumdioksit E171, propilen glikol, metil parahidroksibenzoat E218, propil parahidroksibenzoat E216. Enfexia 500 mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. Sanovel ilaç firması tarafından üretimi yapılmaktadır.

İnceptum 500 Eşdeğerleri

Aksef 500
Cefurol 500
Cefaks 500
Powercef 500
Sefaktil 500
Zinnat 500
Enfexia 500

İnceptum 500 Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi İNCEPTUM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

–  Cok yaygın: 10 hastanın en az birinde gorulebilir.

–  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla gorulebilir.

–  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla gorulebilir.

–  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az gorulebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla gorulebilir. –  Cok seyrek: 10.000 hastanın birinden az gorulebilir.

–  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

–   Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)

–   Eozinofili (kanda eozinofil sayısında artış) –   Baş ağrısı, baş dönmesi

–   İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

–   Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Yaygın görülmeyen yan etkiler:

–   Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma, kanda

lokosit sayısında azalma

–   Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları –   Kusma

Seyrek görülen yan etkiler:

–   Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

–   Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden

barsak iltihabı)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

–   Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

–   İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık

reaksiyonları

–   Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer iltihabı

–   Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık

oluşturan aşırı duyarlılık durumu)

–   Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden

iltihap)

–   Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Gebelik ve Emzirme

İnceptum’un deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız

Emzirme

İnceptum anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnceptum 500 Fiyatı

500 mg 10 tablet : 24.87 TL
500 mg 20 tablet : 49.35 TL

Yorum yapın