Enfexia 500 Mg 10, 14, 20 Tablet Eşdeğerleri, Yan Etkileri ve Fiyatı

Enfexia 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak Metil parahidroksibenzoat (E218)  0.06 mg, Propil parahidroksibenzoat (E216), Karboksimetil selüloz sodyum
80.00 mg, Sodyum lauril sülfat 9.90 mg, Sodyum benzoat (E211) 0.006 mg, Propilen glikol 1.32 mg. Enfexia 500 mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. Bilim ilaç firması tarafından üretimi yapılmaktadır.

Enfexia 500 mg eşdeğerleri

Aksef 500
Cefurol 500
Cefaks 500
İnceptum 500
Powercef 500
Sefaktil 500
Zinnat 500

Enfexia 500 mg yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Enfexia ’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı  olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

•  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

•  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

•  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

•  Seyrek:  1.000  hastanın  birinden  az  görülebilir  fakat  10.000  hastanın  birinden  fazla

görülebilir.

•  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

•  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

•  Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)

•  Eozinofili (kanda eozinofil sayısında artış)

•  Baş ağrısı, baş dönmesi

•  İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

•  Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Yaygın görülmeyen yan etkiler:

•  Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma,

kanda lökosit sayısında azalma

•  Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

•   Kusma

Seyrek görülen yan etkiler:

•  Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

•  Psödomembranöz  kolit  (uzun  süreli  antibiyotik  kullanımına  bağlı  kanlı,  sulu  ishalle

seyreden barsak iltihabı)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

•  Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

•  İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık

reaksiyonları

•  Sarılık (ağırlıklı olarak safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık), karaciğer

iltihabı

•  Eritema multiforma  (genelde kendiliğinden  geçen  el,  yüz  ve  ayakta  dantele benzeyen

kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)

•  Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap)

•  Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Hamilelik ve Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Enfexia’nın deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır ancak bütün

ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Enfexia anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Enfexia 500 mg fiyatı

500 mg 10 tablet : 24.87 TL
500 mg 14 tablet : 25.38 TL
500 mg 20 tablet : 49.35 TL

Leave a Comment